Blaze Farma
Farma Blaze Rodova - 21.12.2020.
Kompas Industrijska Zona
Kompleks građevina za proizvodnju dobara koja se prodavaju u Kompas Doxu.
Industrijska zona - 31.12.2020
Industrijska zona - 05.12.2020